Kế hoạch về việc tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020

Thứ hai - 16/03/2020 05:20
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
 
 
 
Số: 76 /ĐHKTKTCN-CTSV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 


Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020
           

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên Nhà trường.
Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020.
Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm UNETI năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu         
1.1. Mục đích:
            - Giúp sinh viên tiếp cận với môi truờng làm việc cũng như những yêu cầu về kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp;
            - Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo trước khi tốt nghiệp;
            - Tạo cơ hội về việc làm bán thời gian cho các sinh viên có nhu cầu;
            - Định hướng việc học tập cho sinh viên thông qua các hoạt động tuyển dụng trực tiếp và giúp sinh viên làm quen với thị trường tuyển dụng lao động;
            - Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiếp cận trực tiếp với sinh viên của Nhà trường nhằm tìm kiếm và tuyển dụng những nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị. Qua đó, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường với Nhà tuyển dụng;
            - Giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía sinh viên và đơn vị sử dụng lao động; Làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung, chương trình, kỹ năng cần trang bị cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
            1.2. Yêu cầu:
            - Tổ chức “Ngày hội việc làm UNETI năm 2020” vào thời gian và địa điểm phù hợp với những nội dung thiết thực, hấp dẫn để thu hút tối đa sinh viên tham gia.
            - Công tác truyền thông phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, đảm bảo thông tin có thể đến được rộng rãi toàn thể sinh viên và các doanh nghiệp. 
2. Thời gian và địa điểm:
2.1. Thời gian tổ chức thực hiện:
- Ngày 18/02/2020: Họp triển khai Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm tới các đơn vị có liên quan trong trường.
- Ngày 25/02/2020: Chuẩn bị các văn bản giấy tờ, thư mời doanh nghiệp và các nội dung liên quan đến tổ chức ngày hội việc làm trình Ban giám hiệu phê duyệt.
- Từ ngày 05/03/2020: Các Khoa và các đơn vị liên hệ với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng để gửi thư mời tham gia.
- Từ ngày 10/03/2020 đến ngày 20/04/2020: Chuẩn bị các Pano, áp phích, băng zôn tuyên truyền thông tin về Ngày hội việc làm UNETI năm 2020 treo trong khuân viên trường và đăng tải trên website.
- Từ ngày 10/04/2020 đến ngày 24/04/2020: các Khoa và các đơn vị trong trường gửi danh sách doanh nghiệp đăng ký tham gia ngày hội việc làm về Phòng Công tác sinh viên.
- Ngày 25/04/2020: Chốt số lượng các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tham dự Ngày hội việc làm Uneti năm 2020 đăng tải trên Website và cung cấp cho các Khoa để tuyên truyền tới các lớp sinh viên.
- Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 29/04/2020: Chuẩn bị các văn bản, giấy tờ liên quan đến ngày hội, sơ đồ tổ chức, lập bản phân công nhiệm vụ, kịch bản chương trình...
- Ngày 07/05/2020: Họp thống nhất và kiểm tra các công tác chuẩn bị cho ngày hội.
- Ngày 10/5/2020 (Chủ nhật): tổ chức ngày hội việc làm Uneti năm 2020.
2.2. Địa điểm tổ chức: Tại sân trường cơ sở 218 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội
3. Nội dung chương trình Ngày hội việc làm UNETI năm 2020.
- 7h30: Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng
- 8h00: Các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp.
- 9h30: Đại biểu đến dự tham quan các gian tuyển dụng.
- 10hh00: Tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Trao giấy chứng nhận tham gia ngày hội cho các nhà tuyển dụng.
- 10h30: Tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học cho Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
- 11h00: Bế mạc  
4. Đối tượng tham gia: Sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng các khóa có nhu cầu tư vấn việc làm, nắm bắt thông tin tuyển dụng, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng phỏng vấn và tìm việc, sinh viên có nhu cầu làm thêm ngoài giờ học…
5. Ban chỉ đạo và Tiểu ban thực hiện:
5.1. Ban chỉ đạo:
1. TS. Trần Hoàng Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trưởng ban.
2. NGƯT.TS. Trần Đức Cân, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban.
3. TS. Nguyễn Ngọc Khương, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban.
4. ThS. Trần Đức Hiển – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nam Định, Trưởng Phòng HCQT - Ủy viên.
5. ThS. Phạm Thị Minh Hoa – Đảng ủy viên, Trưởng Phòng TT-PC - Ủy viên.
6. ThS. Lê Mạnh Thắng, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng TS&TT - Ủy viên.
7. ThS. Trần Ngọc Ban, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Công tác SV - Ủy viên.
8. ThS. Trần Thị Kim Liên, Trưởng Phòng TCKT - Ủy viên.
9. TS. Phạm Thị Thu Hoài – Trưởng phòng QLKH - Ủy viên.
10. ThS. Vũ Thị Thu Huyền – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng - Ủy viên.
11. ThS. Nguyễn Ngọc Toản – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hà Nội, Phó Trưởng Phòng TCCB - Ủy viên.
12. TS. Nguyễn Thị Hà – Phó Trưởng Phòng Đào tạo - Ủy viên.
13. ThS. Nguyễn Trường Giang – Phó Trưởng Phòng Đào tạo - Ủy viên.
14. ThS. Vũ Hồng Thanh - Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội SV - Ủy viên.
15. TS. Phạm Thị Lụa - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Kế toán - Ủy viên.
16. TS. Lưu Khánh Cường - Trưởng Khoa QTKD - Ủy viên.
17. TS. Phùng Thị Lan Hương - Trưởng Khoa TCNH - Ủy viên.
18. ThS. Tạ Thị Ngọc Dung - Đảng ủy viên, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa DMTT - Ủy viên.
19. TS. Vũ Phương Lan - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa CNTP - Ủy viên.
20. PGS.TS. Võ Thu Hà - Trưởng Khoa Điện - Ủy viên.
21. TS. Nguyễn Hữu Quang - Trưởng Khoa Cơ khí - Ủy viên.
22. TS. Bùi Huy Hải - Trưởng Khoa Điện tử - Ủy viên.
23. ThS. Nguyễn Hoàng Chiến - Phó trưởng khoa phụ trách khoa CNTT - Ủy viên.
24. ThS. Nguyễn Thị Luyến - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Ngoại ngữ - Ủy viên.
5.2. Tiểu ban thực hiện:
1. Đ/c. Vũ Hồng Thanh, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội SV, Phó trưởng Phòng CTSV - Trưởng tiểu ban.
2. Đ/c Nguyễn Như Vĩnh, Phó trưởng Phòng Công tác SV – Phó trưởng tiểu ban.
3. Đ/c Phạm Văn Học, Phó Trưởng Phòng HCQT – Phó trưởng tiểu ban.
4. Đ/c Đào Văn Đường, Phó Trưởng Phòng HCQT – Phó trưởng tiểu ban.
5. Đ/c Dương Thế Việt, Phó Trưởng Phòng QLCL - Ủy viên.
6. Đ/c Vũ Thu Uyên, Phó Bí thư đoàn trường - Ủy viên.
7. Đ/c Giáp Văn Dương, Phó Bí thư đoàn trường - Ủy viên.
8. Đ/c Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư đoàn trường - Ủy viên.
9. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng, Cán bộ Phòng HCQT - Ủy viên.
10. Đ/c Vũ Sinh Lương, Cán bộ Phòng HCQT - Ủy viên.
11. Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Tổ trưởng tổ thiết bị Phòng Đào tạo - Ủy viên.
12. Đ/c Trần Lê Phong, Cán bộ Phòng Công tác sinh viên - Ủy viên.
13. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Cán bộ Phòng Công tác sinh viên - Ủy viên.
14. Đ/c Nguyễn Đức Trung, Cán bộ Phòng Công tác sinh viên - Ủy viên.
15. Đ/c Phạm Văn Giảng, Ủy viên BTV Đoàn trường - Ủy viên.
16. Đ/c Nguyễn Văn Kỷ, Ủy viên BCH Đoàn trường - Ủy viên.
6. Phân công nhiệm vụ:
6.1. Phòng công tác sinh viên:
- Làm thường trực Ban tổ chức ngày hội việc làm Uneti năm 2020.
- Thông báo rộng rãi về kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm đến cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường.
- Tiếp nhận, lập danh sách các nhà tuyển dụng do các đơn vị giới thiệu.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị khu vực tổ chức Ngày hội việc làm năm 2020; Lập sơ đồ bố trí các gian tuyển dụng cho các đơn vị sử dụng lao động.
- Chuẩn bị nội dung, chương trình lễ khai mạc.
- Chuẩn bị thư mời và mẫu phiếu đăng ký tham gia để gửi tới các nhà tuyển dụng lao động, liên lạc với các đơn vị sử dụng lao động để phối hợp thực hiện.
- Lên Market, pano, băngzôn, phướn tuyên truyền cho ngày hội trình Ban giám hiệu duyệt
- Dự trù kinh phí tổ chức ngày hội việc làm.
6.2. Phòng Tuyển sinh và truyền thông:
- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức Ngày hội việc làm UNETI năm 2020.
- Đầu mối tổ chức công tác truyền thông, mời cơ quan báo đài, giới thiệu, cập nhật và đăng tải các thông tin về ngày hội việc làm trên Website của Nhà trường và các Fanpages sinh viên.
- Phối hợp đưa thông tin mời các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia ngày hội việc làm.
- Chuẩn bị các slide giới thiệu ngành nghề đào tạo của nhà trường.
- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị các nội dung cho lễ khai mạc, sơ đồ vị trí các gian tuyển dụng...
6.3. Phòng Hành chính quản trị:
- Vệ sinh cảnh quan môi trường tại cơ sở 218 Lĩnh Nam, chuẩn bị phòng đón tiếp đại biểu và các doanh nghiệp tại nhà HA8 theo đề xuất của Ban tổ chức ngày hội việc làm.
- Tổ chức thuê, dựng các gian tuyển dụng theo sơ đồ của Ban tổ chức ngày hội việc làm cho các đơn vị sử dụng lao động.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, bàn ghế, nước uống, trang trí khánh tiết và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho chương trình.
- Cung cấp nguồn điện cho các gian tuyển dụng, đảm bảo hệ thống điện trong thời gian diễn ra chương trình.
- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực tổ chức ngày hội việc làm năm 2020.
6.4. Phòng Đào tạo
- Bố trí lịch học phù hợp để có thể tổ chức ngày hội việc làm một cách thuận lợi.
- Chuẩn bị Slide giới thiệu về nhà trường, các chương trình đào tạo...
- Chuẩn bị số lượng bàn ghế, trang thiết bị phục vụ cho ngày hội việc làm theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Thông báo kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm trên website Đào tạo.
- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên chuẩn bị các nội dung cho lễ khai mạc, sơ đồ vị trí các gian tuyển dụng...
6.5. Phòng Tài chính kế toán:
- Hướng dẫn các thủ tục thanh toán cho ngày hội việc làm năm 2020 theo dự trù đã được duyệt.
6.6. Phòng Quản lý chất lượng:
- Chủ trì Chương trình buổi Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học cho các ngành đã được đánh giá.
6.7. Các khoa chuyên môn:
- Giới thiệu và cung cấp danh sách các nhà tuyển dụng lao động gửi về Ban tổ chức thông qua Phòng công tác sinh viên trước ngày 20 tháng 4 năm 2020.
- Thông báo chương trình, nội dung Ngày hội việc làm năm 2020 đến các lớp sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 đến tham dự ngày hội việc làm UNETI năm 2020.
- Phối hợp với các đơn vị đón tiếp các doanh nghiệp do đơn vị giới thiệu đến tuyển dụng.
- Phối hợp tổ chức chương trình buổi Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT trình độ Đại học cho các ngành đã được đánh giá.
6.8. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ và một số trò chơi giao lưu trong chương trình để phục vụ ngày hội.
- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh ánh sáng và trang trí địa điểm tổ chức ngày hội.
- Cử sinh viên tình nguyện để hỗ trợ các Nhà tuyển dụng lao động (treo pano, thông báo, phát và nhận mẫu đơn hồ sơ xin việc, kê dọn bàn ghế, hướng dẫn giao thông...)
- Cử sinh viên mặc áo dài đón tiếp khách, tiếp nước và phục vụ lễ khai mạc  trong ngày hội.
- Phối hợp để mời các đơn vị sử dụng lao động tham gia và đón tiếp khách trong ngày việc làm năm 2020.
- Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các nội dung cho lễ khai mạc, sơ đồ vị trí các gian tuyển dụng...
Để ngày hội việc làm trở thành hoạt động thường niên, giúp sinh viên có nhiều cơ hội để tiếp cận với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị được phân công nhiệm vụ, phối hợp và nghiêm túc thực hiện để đạt hiệu quả cao.
Nơi nhận:                                
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Các DN, các nhà tuyển dụng;
- Các lớp sinh viên;
- Website trường;
Lưu VT, CTSV.
 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Hoàng Long

 

Nguồn tin: www.uneti.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Chào mừng bạn ghé thăm website

Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay145
  • Tháng hiện tại489
  • Tổng lượt truy cập77,284
global banners
Logo tuyển sinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây